กิจกรรมบริษัท “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

กิจกรรมบริษัท “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ทางบริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด ได้มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้มีความรู้เบื้องต้น สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อพบเจอกับอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น พนักงานจะสามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมงานในเบื้องต้นได้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่ ๆ ทีมงาน อปพร. จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่พนักงานทุกฝ่าย

[foogallery id=”17623″]