กิจกรรมบริษัท “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

กิจกรรมบริษัท “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทางบริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด ได้มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอัคคีภัย ในที่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น พนักงานจะได้ทราบถึงวิธีการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมงานในเบื้องต้นได้ ซึ่งในครั้งนี้ที่จัดก็ได้มี อปพร เขตบางบอน มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจ

[foogallery id=”16398″]